fbpx
Kuranda studio – Szkoła Rysunku i Malarstwa, Kraków

Kuranda studio – Szkoła Rysunku i Malarstwa, Kraków

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SŁUCHACZY/KURSANTÓW KURSÓW MALARSTWA I RYSUNKU SZKOŁY RYSUNKU I MALARSTWA ART  STUDNIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 

 

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach świadczenia –  uczestnictwa w kursach malarstwa jest Szkoła Rysunku i Malarstwa Art Studnia z/s : ul. Dunajewskiego 6, 31 – 133 Kraków
  2. Możecie się Państwo skontaktować z administratorem pod nr telefonu: +48 512719614 , e-mailowo: magdalena@kurandastudio.pl
  3. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usługi, jak również na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b)  RODO
  4. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane również w celu oddania Państwa zagubionych w Szkole rzeczy, ponieważ jest to niezbędne dla ochrony Waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie (świadczenia usługi) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia usługi. 
  6.  Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. 
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 
  8.  Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.